Open season

Ažurirane obavijesti na dan 26.9.2018.

PRODUŽEN JE ROK ZA ZATVARANJE DRUGOG KRUGA OBVEZUJUĆEG ZAKUPA KAPACITETA UPLINJAVANJA UPP-a

Ovim putem društvo LNG Hrvatska informira sve zainteresirane kompanije da se rok za zatvaranje drugog kruga obvezujućeg zakupa kapaciteta uplinjavanja UPP-a produljuje s 28. rujna 2018. godine na 20. prosinca 2018. godine.

S obzirom da je društvo LNG Hrvatska zaprimilo zahtjeve od zainteresiranih korisnika terminala za dodatno produljenje roka za dostavu ponuda, društvo LNG Hrvatska je u koordinaciji s društvima Plinacro i FGSZ uskladilo novi terminski plan za provođenje daljnjeg dijela obvezujuće faze zakupa kapaciteta terminala, a sve s ciljem pozitivnog okončanja postupka obvezujućeg zakupa kapaciteta uplinjavanja UPP-a.

Novi vremenski plan provedbe obvezujućeg zakupa kapaciteta uplinjavanja UPP-a, tzv. Open Season postupak, s novim rokovima trajanja pojedinih aktivnosti bit će dostavljen svim registriranim gospodarskim subjektima koje sudjeluju u postupku.

 

Ažurirane obavijesti na dan 02.08.2018.

PRODUŽEN JE ROK ZA ZATVARANJE DRUGOG KRUGA OBVEZUJUĆEG ZAKUPA KAPACITETA TERMINALA

Ovim putem društvo LNG Hrvatska informira zainteresirane kompanije da se rok za zatvaranje drugog kruga obvezujućeg zakupa kapaciteta produljuje.

Prvotno planirani rok zatvaranja drugog kruga obvezujućeg zakupa kapaciteta je 03. kolovoza 2018. godine. S obzirom da je društvo LNG Hrvatska zaprimilo zahtjeve od zainteresiranih korisnika terminala za produljenje roka za dostavu ponuda, društvo LNG Hrvatska je u koordinaciji s društvima Plinacro i FGSZ uskladilo novi terminski plan za provođenje daljnjeg dijela obvezujuće faze zakupa kapaciteta terminala.

Uzimajući u obzir činjenicu da potencijalni zakupci kapaciteta još pregovaraju s dobavljačima LNG-a mogućnosti ugovaranja dobave istog, a što je ključno za finalizaciju ponuda koje se očekuju po zatvaranju drugog kruga obvezujućeg zakupa kapaciteta, rok za podnošenje obvezujućih ponuda produljuje se na dan 28. rujna 2018. godine.

Novi vremenski plan provedbe obvezujućeg zakupa kapaciteta tzv. Open Season postupak s novim rokovima trajanja pojedinih aktivnosti biti će dostavljen svim registriranim kompanijama.

 

Ažurirane obavijesti na dan 22.06.2018.

OTVOREN JE DRUGI KRUG OBVEZUJUĆEG ZAKUPA KAPACITETA

Sukladno ranijoj najavi, a nastavno na tržišne okolnosti i zahtjeve od strane potencijalnih korisnika terminala, drugi krug obvezujuće faze Open Season postupka pomaknut je s 24. travnja na 22. lipnja 2018. godine. Ovim putem obavještavamo sve zainteresirane kompanije da je drugi krug službeno otvoren te da je sukladno Pravilima provedbe obvezujuće faze postupka ugovaranja dugoročnih kapaciteta uplinjavanja UPP-a rok za predaju ponuda 03. kolovoza 2018. godine.

Nova Pravila provedbe obvezujuće faze postupka ugovaranja dugoročnih kapaciteta uplinjavanja UPP-a s pripadajućim prilozima dostaviti će se svim registriranim korisnicima te ovim putem također obavještavamo sve zainteresirane kompanije da se registriraju kako bi imali pristup dokumentaciji i sudjelovali u Open Season postupku.

Više informacija u vezi s provedbom obvezujuće faze Open Season postupka i načinu registracije možete saznati slanjem upita na e-mail adresu open_season@lng.hr

Ovim putem podsjećamo sve zainteresirane korisnike da LNG Hrvatska i Plinacro zajednički žele realizirati LNG Projekt koji uključuje izgradnju terminala za UPP na otoku Krku i plinovoda za otpremu plina s terminala za UPP. LNG Hrvatska je uskladila Pravila Open Season postupka i vremenski plan provođenja postupka s Open Season postupkom Plinacra, a koji se provodi za zakup kapaciteta transportnog sustava.

Više informacija o Open Season postupku koji provodi Plinacro možete saznati na sljedećoj poveznici.

KORISNI DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE U SVRHU INFORMIRANJA:

Nova Pravila korištenja terminala za ukapljeni prirodni plin

Metodologija utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za prihvat i otpremu ukapljenog prirodnog plina

Odluka o utvrđivanju indikativnih iznosa tarifnih stavki za prihvat i otpremu UPP-a

Odluka o utvrđivanju indikativnih iznosa tarifnih stavki za transport plina

 

USVOJENA SU NOVA PRAVILA KORIŠTENJA TERMINALA ZA UKAPLJENI PRIRODNI PLIN

LNG Hrvatska d.o.o., kao operator terminala za UPP po završetku javnog savjetovanja na Prijedlog pravila korištenja terminala za ukapljeni prirodni plin ista je uskladila sa zaprimljenim komentarima te sukladno Zakonu o tržištu plina (Narodne novine, broj 18/18) uputila Prijedlog pravila korištenja terminala za ukapljeni prirodni plin na suglasnost Hrvatskoj Energetskoj Regulatornoj Agenciji. Na sjednici Upravnog Vijeća Hrvatske Energetske Regulatorne Agencije koja je održana 21. lipnja 2018. godine dana je suglasnost na nova Pravila korištenja terminala za ukapljeni prirodni plin.

DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE:

Nova Pravila korištenja terminala za ukapljeni prirodni plin

Tablica primjedbi i obrazloženja po provedenom javnom savjetovanju

 

Ažurirane obavijesti na dan 28.5.2018.

LNG Hrvatska d.o.o., kao operator terminala za UPP obavještava zainteresiranu javnost o početku javnog savjetovanja o Prijedlogu pravila korištenja terminala za ukapljeni prirodni plin. Ovim putem pozivamo energetske subjekte te zainteresiranu i stručnu javnost da dostave svoje primjedbe putem obrasca za primjedbe. Javno savjetovanje otvoreno je od 28. svibnja do 12. lipnja 2018. godine.

Više informacija o postupku nabave možete pronaći OVDJE

 

Ažurirane obavijesti na dan 20.4.2018.

S obzirom da je tijekom provođenja neobvezujuće faze Open Season postupka iskazan povećani interes za zakupom kapaciteta ponovnog uplinjavanja te da su u prvom krugu obvezujuće faze Open Season postupka zaprimljeni zahtjevi za produljenje perioda za pripremanje ponuda, društvo LNG Hrvatska je u koordinaciji s društvom Plinacro d.o.o. i FGSZ uskladilo novi terminski plan za provođenje daljnjeg dijela obvezujuće faze Open Season postupka.

Uzimajući u obzir činjenicu da potencijalni zakupci kapaciteta još razmatraju i proučavaju nove zakone, propise i druge akte kojima se uređuje tržište plina (Pravila korištenja terminala, Maritimne studije, Studije utjecaja na okoliš, nacrt prijedloga Zakona o terminalu za ukapljeni prirodni plin), a koji su povezani i ključni za donošenje konačnih strateških poslovnih odluka, društvo LNG Hrvatska d.o.o. je odlučilo pomaknuti otvaranje drugog kruga podnošenja obvezujućih ponuda u Open Season postupku na dan 22. lipnja 2018. godine.

Pomicanjem otvaranja drugog kruga postupka omogućit će se korisnicima dodatni vremenski period za pripremu ponuda, a u cilju što većeg zakupa kapaciteta ponovnog uplinjavanja koji bi rezultirao znatnijom konkurentnosti projekta, većom sigurnosti opskrbe u regiji i manjim ukupnim troškovima svih korisnika infrastrukture Projekta LNG.

Ovim putem društvo LNG Hrvatska d.o.o. želi informirati korisnike da je tijekom prvog kruga zaprimljen upit potencijalnih ponuditelja, koji se nisu registrirali u prethodnoj fazi, za sudjelovanjem u obvezujućoj fazi Open Season postupka. Kako bi proširili broj potencijalnih korisnika, a samim time i omogućili konkurentnost projekta, bit će omogućena registracija novih sudionika, a sukladno novim rokovima propisanim u Pravilima provedbe obvezujuće faze Open Season postupka.

Provest će se drugi krug prikupljanja obvezujućih ponuda u Open Season postupku sukladno planiranim aktivnostima u Pravilima provedbe obvezujuće faze Open Season postupka, pri čemu će novi vremenski plan provedbe Open Season postupka s novim rokovima trajanja pojedinih aktivnosti biti dostavljen registriranim korisnicima.

 

Ažurirane obavijesti na dan 26.2.2018.

Nastavno na objavu dokumentacije u sklopu Javnog savjetovanja, objavljujemo sljedeće obrasce na koje također možete poslati svoje primjedbe:

OBRAZAC DNEVNE NOMINACIJE ZA USLUGE PRIHVATA I OTPREME UPP-A

OBRAZAC NARUČIVANJA PRETOVARA UPP-A

UGOVOR O PRIJENOSU NEISKORIŠTENIH KAPACITETA PONOVNOG UPLINJAVANJA UPP-A ILI UPP-A

UGOVOR O ZAJEDNIČKOM KORIŠTENJU TERMINALA

ZAHTJEV ZA GODIŠNJIM RASPOREDOM RASPODIJELJENOG KAPACITETA

ZAHTJEV ZA MJESEČNIM RASPOREDOM RASPODIJELJENIH KAPACITETA

ZAHTJEV ZA RASPODJELU KAPACITETA PONOVNOG UPLINJAVANJA UPP-A

 

 

Update information on 16.2.2018

We would like to inform you that due to some changes in the  Rules of Operation of Krk Liquefied Natural Gas Terminal and multiple requests from the potential applicants to extend the period for document inspection, Plinacro, FGSZ and LNG Croatia decided to postpone the start of the binding phase of the Open Season procedure. The announcement of the call for the submission of the binding bids is shifted to March 19th 2018.

Due to described changes in the time schedule, all involved parties (LNG Croatia, FGSZ and Plinacro) will prolong the period for registration until the announcement of the call for the bid submission (March 18th 2018).

Already registered Applicants will receive RULES FOR CARRYING OUT THE BINDING PHASE OF THE OPEN SEASON PROCEDURE by e-mail.

 

Update information on 17.1.2018

LNG Croatia announces the start of the Final Open Season procedure.

In order to access the RULES FOR CARRYING OUT THE BINDING PHASE OF THE OPEN SEASON PROCEDURE, please contact open_season@lng.hr and you will be given further instructions.

Already registered Applicants will receive RULES FOR CARRYING OUT THE BINDING PHASE OF THE OPEN SEASON PROCEDURE by e-mail.

Please be informed that more information regarding The binding phase of the Open Season procedure of Plinacro can be found on the following link: http://www.plinacro.hr/default.aspx?id=855.

Questions&Answers 1

Questions&Answers 2

 

Update information on 4.1.2018 - The start of the Open Season process is being postponed for one week due to the request of the competent institutions. Therefore, planned launch of the final Open Season phase will be between January 15th and January 20th.

 

Update information on 22.12.2017 – LNG Croatia will start a Final Open Season procedure

Please be informed that Final Open Season phase will be launched on January 8th 2018.

More information on the Final Open Season will be available in the RULES FOR CARRYING OUT THE BINDING PHASE OF THE OPEN SEASON PROCEDURE.

In order to access the RULES FOR CARRYING OUT THE BINDING PHASE OF THE OPEN SEASON PROCEDURE, please contact open_season@lng.hr and you will be given further instructions.

Already registered Applicants will receive RULES FOR CARRYING OUT THE BINDING PHASE OF THE OPEN SEASON PROCEDURE by e-email.

 

Ažurirane obavijesti na dan 27.11.2017.

Nastavno na objavu dokumentacije u skopu Javnog savjetovanja, objavljujemo sljedeće obrasce na koje također možete poslati svoje primjedbe:

Obrazac Dnevne nominacije za Usluge prihvata i otpreme UPP-a

Obrazac naručivanja pretovara UPP-a

Ugovor o prijenosu neiskorištenih kapaciteta ponovnog uplinjavanja UPP-a ili UPP-a

Ugovor o zajedničkom korištenju terminala

Zahtjev za Godišnjim rasporedom raspodijeljenog kapaciteta

Zahtjev za Mjesečnim rasporedom raspodijeljenih kapaciteta

Zahtjev za raspodjelu kapaciteta ponovnog uplinjavanja UPP-a

 

The company LNG Croatia LLC announced an invitation to book the capacity of the LNG terminal on a long-term period. This is a unique opportunity for LNG suppliers, gas traders and companies already involved in wholesale of natural gas in Central Eastern and South Eastern Europe to diversify the transport route and source of natural gas via LNG terminal on the Island of Krk. To book the capacity prior to the construction of the LNG terminal, potential customers could have participated in the Open Season procedure. A two step procedure was anticipated. The first step was a non-binding step in which a potential customer was able to submit a non-binding offer to book the capacity of the LNG terminal. Based on the received offers and total available capacity LNG Croatia LLC will give a proposal on capacity allocation. If satisfied with the capacity allocated, potential customers can proceed to the second step of the Open Season procedure and submit the binding offer. After the binding offer is accepted, customer will be able to sign a long term contract with LNG Croatia LLC in order to finally book the previously allocated capacity.

Update information on 16.06.2017 – Regarding the development of the Open Season procedure LNG Croatia is planning to start a Market consultation as the first step of the Open Season Binding Phase procedure.

It is envisaged that the Open Season Binding Phase will be performed in three stages:

    1st stage: Market consultation;

    2nd stage: Preliminary Open Season;

    3rd stage: Final Open Season.

More information on the Open Season will be available on 23rd of June in the OPEN SEASON BINDING PHASE UPDATE PROCESS PAPER.

In order to access the OPEN SEASON BINDING PHASE UPDATE PROCESS PAPER, please contact open_season@lng.hr and you will be given further instructions.

More information on the project can be found on this presentation.

Update information on 08.06.2016 - The Government of Republic of Croatia has, at its 27th session, adopted the conclusion on speeding-up of activities on realization of construction of LNG terminal on the Island of Krk as an important factor in the diversification of natural gas supply as well as enhancement of security of natural gas supply for the countries of Southeast Europe. Based on the conclusion on the change of the project concept LNG Croatia has started to develop the phase of the project which includes construction of the floating terminal for storing and regasification of natural liquefied gas.

Up-date information on 31.10.2015. - LNG Croatia LLC has announced the successful completion of the process of final expression of interest for capacity booking for the 2015 Open Season. The final step of the binding open season process was planned to be continued through the preparation and signature of the LNG Terminal service contract with the qualified LNG Terminal users.

Update information on 31.07.2015. - LNG Croatia LLC has prepared instructions for terminal users that have participated in non-binding phase on how to participate in the binding phase of Open Season procedure. Instructions could be found in the 07/2015 binding phase Open Season Process Paper.

More information on the 2015 Open Season Procedure could be found in the 01/2015 Open Season Process Paper.

 

 

 

     

Ova web stranica koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. Saznajte više ovdje.