Započete aktivnosti implementacije plutajućeg LNG terminala

U sklopu izrade projektne i dozvolbene dokumentacije za izgradnju plutajućeg LNG terminala Krk i konzalting usluge za ishođenje potrebnih dozvola i suglasnosti, a koje je 50% sufinancirano od strane EU, dana 28.3.2017. potpisan je ugovor o pružanju usluga te je održan inicijalni sastanak gdje su započete slijedeće aktivnosti:

  • Izrada Studije utjecaja na okoliš za FSRU i ishođenje rješenja od strane Ministarstva
  • Izrada FEED-a (Front-End-Engineering-Design) za plutajući terminal
  • Izrada Idejnog projekta plutajućeg LNG terminala i priključnog plinovoda

Započete aktivnosti implementacije plutajućeg LNG terminala

Ostale novosti


Ova web stranica koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. Saznajte više ovdje.