Studija utjecaja na okoliš

Studija utjecaja na okoliš je stručna podloga izrađena za potrebe postupka procjene utjecaja zahvata na okoliš i sadrži sve potrebne podatke, dokumentaciju, analize, obrazloženja i opise u tekstualnom i grafičkom obliku, te prijedlog mjera zaštite okoliša i program praćenja stanja okoliša. Javna rasprava o Studiji utjecaja na okoliš zahvata – Uvozni terminal na otoku Krku održala se u vremenu od 16. siječnja 2014. do 14. veljače 2014. U tom vremenskom periodu javnosti je omogućen uvid u studiju te sudjelovanje kroz prijedloge, komentare i primjedbe. LNG terminal na otoku Krku ocijenjen je prihvatljivim, uz strogo pridržavanje propisanih mjera zaštite okoliša. U ocjeni prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu ocijenjeno je da zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na ciljeve očuvanja i cjelovitost ekološke mreže.

Studija utjecaja na okoliš

Ostale novosti


Ova web stranica koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. Saznajte više ovdje.