Počinje javna rasprava o plutajućem LNG terminalu na Krku

Zagreb, 30. listopada 2017. – Danas počinje javna rasprava o Studiji o utjecaju na okoliš za plutajući terminal na otoku Krku. Javna rasprava će trajati do 28. studenoga 2017.

 

Podloga za javnu raspravu je Studija utjecaja na okoliš u kojoj su na skoro 600 stranica iscrpno obrađeni mogući utjecaji plutajućeg LNG terminala na sve sastavnice okoliša s predloženim mjerama zaštite. Odluku o upućivanju Studije je na javnu raspravu donijelo je stručno povjerenstvo Ministarstva zaštite okoliša i energetike 13. listopada 2017. U radu Povjerenstva aktivno sudjeluju predstavnici općine Omišalj i Primorsko-goranske županije, svojim prijedlozima i komentarima utječu na kvalitetu i sadržaj Studije utjecaja na okoliš te artikuliraju ključne interese lokalne zajednice.

Javna rasprava sastavni je dio postupka procjene utjecaja na okoliš koji se u Hrvatskoj provodi za sve objekte za koje postoji obaveza provođenja ove procedure. U Europskoj uniji se procjena utjecaja na okoliš provodi skoro 30 godina i ima za cilj osigurati sve podloge za što kvalitetnije donošenje odluka u odlučivanju o pitanjima zaštite okoliša.

LNG terminal ima dugu povijest i nije nepoznanica na otoku Krku i Primorsko-goranskoj županiji. O njemu se govorilo u okviru rasprava o kopnenom LNG terminalu. Kako plutajući LNG terminal ima specifičnosti o kojima do sad nije bilo riječi u Hrvatskoj, pozivam sve zainteresirane da se uključe u javnu raspravu. Želimo pružiti odgovor na sva pitanja koja zanimaju i brinu lokalnu zajednicu, i što je najvažnije, stvoriti preduvjete za realna i zadovoljavajuća rješenja.“, izjavio je Goran Frančić, direktor LNG Hrvatska.

Tijekom javne rasprave, Studiju utjecaja na okoliš moći će se pregledati u Velikoj vijećnici Općine Omišalj, na adresi Prikešte 13, radnim danom od 9 do 16 sati te u Informativnom centru Grada Rijeke - RI INFO, Korzo 18 b, radnim danom od 8 do 10 i od 14 do 16 sati. Također, cjelokupnu Studiju utjecaja na okoliš možete pogledati ovdje , a Netehnički sažetak ovdje.

Središnji događaj javne rasprave je javno izlaganje o Studiji utjecaja koje će se održati 15. studenoga 2017. godine, u sportskoj dvorani Osnovne škole Omišalj u Omišlju, na adresi Baječ 8, s početkom u 17  sati.

Građani koji neće moći prisustvovati javnom izlaganju, a žele dati svoje komentare, mogu ih upisati u knjige primjedbi na mjestima javnog uvida ili ih u pisanom obliku mogu dostaviti na adresu: Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Rijeka, Slogin kula bb, s naznakom Javna rasprava o Studiji o utjecaju na okoliš, te na e-adresu: jelena.canik@pgz.hr zaključno s danom završetka javne rasprave.

Važno je da prijedlozi, mišljenja i primjedbe budu napisani čitko i razumljivo, uz ime i prezime, adresu i potpis podnositelja, a oni koji ne budu dostavljeni u roku neće se moći uzeti u obzir u pripremi izvještaja o javnoj raspravi.

Studija se osim na predviđenim lokacijama u Omišlju i Rijeci može dobiti na uvid i na internetskim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i energetike u posebnoj sekciji PUO / PUO Postupci 2017. na adresi http://puo.mzoip.hr/hr/puo/puo-postupci-2017.html, kao i stranici tvrtke LNG Hrvatska u sekciji Novosti na adresi http://www.lng.hr/hr/novosti. Na tim se adresama nalazi i sažeti prikaz Studije utjecaja na okoliš u obliku Netehničkog sažetka.

Javnu raspravu će koordinirati i provoditi Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo i zaštitu okoliša Primorsko-goranske županije.

***********

LNG Hrvatska i projekt izgradnje LNG terminala (kopnenog i plutajućeg) na otoku Krku

LNG Hrvatska d.o.o. je tvrtka osnovana 2010. s ciljem izgradnje i upravljanja infrastrukturom (LNG terminalom) koja omogućuje prihvat, skladištenje i uplinjavanje plina. LNG se posebnim brodovima može dovoziti iz različitih dijelova svijeta. Plin se prevozi ohlađen na 162 0C, a hlađenjem mu se smanjuje volumen za približno 600 puta. Najveći svjetski izvoznik LNG-a je Katar sa skoro 30 % udjela.

LNG terminal strateški je investicijski projekt Republike Hrvatske i jedan od 195 ključnih energetskih infrastrukturnih projekata Europske unije poznatih kao Projekti od zajedničkog interesa ili Project of Common Interest. To su projekti koji trebaju pomoći u ostvarivanju zajedničkih energetskih i klimatskih ciljeva Europske unije. Europska komisija je prepoznala LNG terminal kao važan projekt koji će omogućiti sigurnost opskrbe zemalja jugoistočne Europe koje većinom ovise samo o jednom dobavnom pravcu te je kao jedan od ključnih projekata uvršten na listu Europske strategije energetske sigurnosti. Vlada Republike Hrvatske donijela je u lipnju 2016. odluku o ubrzavanju aktivnosti na realizaciji projekta kroz fazni razvoj i implementaciju prve faze projekta kao plutajućeg LNG terminala. Projekt realizacije LNG terminala tako se dijeli u dvije faze:

  1. Fazu realizacije plutajućeg LNG terminala ili Floating Storage Regasification Unit koji ima konstrukciju broda. Plutajući terminal služi za prihvat LNG brodova, pretovar plina u spremnike na plutajućem terminalu, uplinjavanje plina (vraćanje iz tekućeg u plinovito stanje) i njegovu isporuku u plinovode do krajnjih kupaca. Plutajući LNG terminal financira se i sredstvima Instrumenta za povezivanje EU ili Connecting Europe Facility i to u ukupnom iznosu od iznosu od 102.147.000 eura.
  2. Fazu realizacije kopnenog LNG terminala s pravomoćnom lokacijskom dozvolom od 25. rujna 2016.

 

Kontakt za medije:

Andreja Ana Lopac

andrejaana.lopac@lng.hr

+385 91 4970067

Počinje javna rasprava o plutajućem LNG terminalu na Krku

Ostale novosti


Ova web stranica koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. Saznajte više ovdje.