Početak postupka javne rasprave o SUO

Odluka o upućivanju Studije o utjecaju na okoliš izmjene zahvata prihvatnog terminala za UPP na otoku Krku uvođenjem faze plutajućeg terminala za prihvat, skladištenje i uplinjavanje UPP-a na javnu raspravu

U Zagrebu je 10. listopada 2017. održana 2. sjednica Povjerenstva za procjenu utjecaja na okoliš izmjene zahvata prihvatnog terminala za UPP na otoku Krku uvođenjem faze plutajućeg terminala za prihvat, skladištenje i uplinjavanje UPP-a, na kojoj je izrađivač Studije EKONERG d.o.o. prezentirao članovima Povjerenstva i predstavnicima zainteresirane javnosti odgovore na pitanja i primjedbe sa 1. sjednice te je predstavljena u tom smislu nadopunjena Studija.

Po uspješno održanoj 2. sjednici Ministarstvo zaštite okoliša i energetike je 13. listopada 2017. donijelo Odluku o upućivanju Studije na javnu raspravu u trajanju od trideset dana. Javnu raspravu o Studiji će koordinirati i provoditi Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo i zaštitu okoliša Primorsko-goranske županije koji će najkasnije 8 dana prije dana određenog za početak javne rasprave obavijestiti javnost o datumu početka i završetka javne rasprave i javnog uvida, mjestu i vremenu u kojem javnost može obavljati javni uvid, kao i mjestu, datumu i vremenu javnog izlaganja Studije. Također bit će objavljena procedura putem koje će javnost moći dostavljati pisana mišljenja, prijedloge i primjedbe.

Za vrijeme trajanja javne rasprave, javnosti će na odgovarajućem mjestu u prostorijama Općine Omišalj i Grada Rijeke biti omogućen javni uvid u cjelovitu Studiju kao i sažetak Studije. Tijekom javne rasprave osigurat će se i javno izlaganje na području Općine Omišalj, na kojem će biti prisutni predstavnici LNG Hrvatska d.o.o. i  EKONERG d.o.o., a koji će neposredno davati odgovore i raspravljati o pitanjima koja će tom prilikom postavljati nazočna i zainteresirana javnost.

LNG Hrvatska d.o.o. će redovito na svojim stranicama objavljivati obavijesti o daljnjem tijeku postupka procjene utjecaja zahvata na okoliš.

Početak postupka javne rasprave o SUO

Ostale novosti


Ova web stranica koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. Saznajte više ovdje.