Početak postupka javne rasprave o SUO

Odluka o upućivanju Studije o utjecaju na okoliš izmjene zahvata prihvatnog terminala za UPP na otoku Krku uvođenjem faze plutajućeg terminala za prihvat, skladištenje i uplinjavanje UPP-a na javnu raspravu

U Zagrebu je 10. listopada 2017. održana 2. sjednica Povjerenstva za procjenu utjecaja na okoliš izmjene zahvata prihvatnog terminala za UPP na otoku Krku uvođenjem faze plutajućeg terminala za prihvat, skladištenje i uplinjavanje UPP-a, na kojoj je izrađivač Studije EKONERG d.o.o. prezentirao članovima Povjerenstva i predstavnicima zainteresirane javnosti odgovore na pitanja i primjedbe sa 1. sjednice te je predstavljena u tom smislu nadopunjena Studija.

Po uspješno održanoj 2. sjednici Ministarstvo zaštite okoliša i energetike je 13. listopada 2017. donijelo Odluku o upućivanju Studije na javnu raspravu u trajanju od trideset dana. Javnu raspravu o Studiji će koordinirati i provoditi Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo i zaštitu okoliša Primorsko-goranske županije koji će najkasnije 8 dana prije dana određenog za početak javne rasprave obavijestiti javnost o datumu početka i završetka javne rasprave i javnog uvida, mjestu i vremenu u kojem javnost može obavljati javni uvid, kao i mjestu, datumu i vremenu javnog izlaganja Studije. Također bit će objavljena procedura putem koje će javnost moći dostavljati pisana mišljenja, prijedloge i primjedbe.

Za vrijeme trajanja javne rasprave, javnosti će na odgovarajućem mjestu u prostorijama Općine Omišalj i Grada Rijeke biti omogućen javni uvid u cjelovitu Studiju kao i sažetak Studije. Tijekom javne rasprave osigurat će se i javno izlaganje na području Općine Omišalj, na kojem će biti prisutni predstavnici LNG Hrvatska d.o.o. i  EKONERG d.o.o., a koji će neposredno davati odgovore i raspravljati o pitanjima koja će tom prilikom postavljati nazočna i zainteresirana javnost.

LNG Hrvatska d.o.o. će redovito na svojim stranicama objavljivati obavijesti o daljnjem tijeku postupka procjene utjecaja zahvata na okoliš.

Aktivnost "Studije za FSRU rješenje LNG terminala na otoku Krku" je sufinancirana od strane Europske Unije putem Instrumenta za povezivanje Europe (Connecting Europe Facility - CEF).

Početak postupka javne rasprave o SUO

Ostale novosti


Ova web stranica koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. Saznajte više ovdje.