Održano javno izlaganje Studije utjecaja na okoliš o plutajućem LNG terminalu u Omišlju

Na središnjem događaju javne rasprave, javnom izlaganju Studije utjecaja na okoliš o plutajućem LNG terminalu u Omišlju održanom 15. studenoga 2017. u sportskoj dvorani Osnovne škole Omišalj lokalna zajednica i zainteresirana javnost pet sati su komentirali i postavljali pitanja. Javna rasprava će trajati do 28. studenoga 2017., do kada građani i druga zainteresirana javnost mogu dati svoje komentare upisom u knjige primjedbi ili dostaviti u pisanom obliku.

Na početku javnog izlaganja predstavnici Ekonerga, izrađivači Studije utjecaja na okoliš ukratko su predstavili dokument u kojem su na gotovo 600 stranica obradili moguće utjecaje plutajućega LNG terminala na sastavnice okoliša te predložili mjere zaštite. Nakon što su stručnjaci Ekonerga izložili ključne utjecaje projekta na okoliš i lokalnu zajednicu, uslijedila su brojna pitanja i komentari publike. Najveći dio komentara i upita prisutnih odnosio se na utjecaj planiranog LNG terminala na zrak, ekosustav mora, buku, promjenu krajobraza, ali i na ekonomsku isplativost terminala i financijske koristi koje bi ova lokalna zajednica imala realizacijom projekta.

Direktor LNG Hrvatska, Goran Frančić objasnio je prisutnima zbog čega prijašnja varijanta kopnenog LNG terminala nije pokazala isplativost na energetskom tržištu, objašnjavajući kako će ovog puta projekt LNG terminala biti isplativ upravo zbog uvođenja prve, prijelazne faze plutajućeg terminala. Istaknuo je da planirani FSRU terminal zahtijeva znatno manje kopnene površine s obzirom da su svi sustavi potrebni za rad terminala smješteni na brodu, a što će doprinijeti bržoj realizaciji novog dobavnog pravca prirodnog plina za jugoistočnu Europu. To su razlozi zbog čega je ovaj projekt Vlada Republike Hrvatske, ali i Europska unija prepoznala kao strateški.

Načelnica Omišlja Mirela Ahmetović izrazila je skepsu prema ekonomskoj računici LNG terminala i izjavila da  "neće prihvatiti da se pod gospodarski učinak projekta ubraja komunalna naknada i doprinos", dodajući da bi željela vidjeti konkretnu ekonomsku analizu koja bi je uvjerila u suprotno. Kako se moglo čuti tijekom javnog izlaganja, mještane najviše brine utjecaj projekta na lokalni turizam koji je važna proračunska stavka lokalne zajednice. Zabrinjava ih i mogućnosti korištenja klora, iako je tijekom javnog izlaganja istaknuto da se njegovo korištenje najvjerojatnije ne očekuje, ali da ovaj utjecaj morao biti obrađen zbog toga što FSRU brodovi standardno imaju ugrađenu opremu za sprječavanje stvaranja obraštaja.

Mnoge prisutne je interesirao sustav praćenja utjecaja projekta na morski okoliš i zrak, vizualni utjecaj na krajobraz, kulturnu baštinu i vrijednosti lokalne zajednice, ali i financijska kompenzacija koju bi Općina Omišalj mogli ostvariti kao naknadu za štete koje ima donosi projekt, u odnosu na moguće koristi. Nekolicina prisutnih pri kraju javnog izlaganja istaknula je da je „čestim izmjenama projektnih rješenja povjerenje lokalnog stanovništva ozbiljno narušeno“.  

Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Primorsko-goranske županije, tijelo koje koordinira i provodi javnu raspravu, sastavit će zapisnik s javnog izlaganja. Građani i dalje mogu pregledati Studiju utjecaja na okoliš u Velikoj vijećnici Općine Omišalj, na adresi Prikešte 13, radnim danom od 9 do 16 sati te u Informativnom centru Grada Rijeke - RI INFO, Korzo 18 b, radnim danom od 8 do 10 i od 14 do 16 sati. Pozivaju se svi građani koji nisu mogli prisustvovati javnom izlaganju, a koji žele dati svoje komentare, da ih upišu u knjige primjedbi na mjestima javnog uvida ili ih u pisanom obliku dostave na adresu: Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Rijeka, Slogin kula bb, s naznakom Javna rasprava o Studiji o utjecaju na okoliš ili na e-adresu: jelena.canik@pgz.hr zaključno s danom završetka javne rasprave. Studija je dostupna za uvid i na internetskim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i energetike u posebnoj rubrici PUO / PUO Postupci 2017. na adresi http://puo.mzoip.hr/hr/puo/puo-postupci-2017.html i na stranici LNG Hrvatska http://lng.hr/hr/novosti-detalji/pocinje-javna-rasprava-o-plutajucem-lng-terminalu-na-krku-75.

Prijedlozi, mišljenja i primjedbe moraju biti napisani čitko i razumljivo, uz ime i prezime, adresu i potpis podnositelja, a oni koji ne budu dostavljeni u roku neće se moći uzeti u obzir u pripremi izvještaja o javnoj raspravi.

Aktivnost "Studije za FSRU rješenje LNG terminala na otoku Krku" je sufinancirana od strane Europske Unije putem Instrumenta za povezivanje Europe (Connecting Europe Facility - CEF).

Održano javno izlaganje Studije utjecaja na okoliš o plutajućem LNG terminalu u Omišlju

Ostale novosti


Ova web stranica koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. Saznajte više ovdje.