Lokacijska dozvola

Tvrtka LNG Hrvatska d.o.o. je sa danom 10.9.2015. dobila pravomoćnu lokacijsku dozvolu za zahvat „Prihvatni terminal za ukapljeni prirodni plin na otoku Krku“ na području općine Omišalj, u Primorsko-goranskoj županiji.

Lokacijska dozvola je upravni akt izdan na temelju Zakona o prostornom uređenju u skladu s dokumentima prostornog uređenja i posebnim propisima na temelju kojih se provodi svaki zahvat u prostoru. Lokacijska dozvola predstavlja ključan dokument u izradi projekta te služi kao temelj za izradu glavnog projekta.

Lokacijska dozvola

Ostale novosti


Ova web stranica koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. Saznajte više ovdje.