Doneseno Rješenje o prihvatljivosti FSRU zahvata na okoliš

Na temelju zahtjeva nositelja zahvata, društva LNG Hrvatska, za procjenu utjecaja na okoliš izmjene zahvata prihvatnog terminala za ukapljeni prirodni plin u Općini Omišalj na otoku Krku uvođenjem faze plutajućeg terminala za prihvat, skladištenje i uplinjavanje UPP-a, Ministarstvo zaštite okoliša i energetike donijelo je 11.4.2018. Rješenje da je namjeravani zahvat prihvatljiv za okoliš, uz primjenu zakonom propisanih i Rješenjem utvrđenih mjera zaštite okoliša i uz provedbu programa praćenja stanja okoliša. Rješenje je doneseno na temelju Studije o utjecaju na okoliš koju je izradio ovlaštenik Ekonerg d.o.o. iz Zagreba u rujnu 2017., a dopunio u listopadu 2017. te veljači i ožujku 2018. godine. Sve odgovore na primjedbe s javne rasprave o Studiji o utjecaju na okoliš, a koja je održana između 30. listopada i 28. studenoga 2017. godine, možete pronaći ovdje, a sažetak odgovora ovdje.

Aktivnost "Studije za FSRU rješenje LNG terminala na otoku Krku" je sufinancirana od strane Europske Unije putem Instrumenta za povezivanje Europe (Connecting Europe Facility - CEF).

Doneseno Rješenje o prihvatljivosti FSRU zahvata na okoliš

Ostale novosti


Ova web stranica koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. Saznajte više ovdje.