Novosti

Ministar Ćorić sastao se s mađarskim ministrom vanjskih poslova i trgovine Péterom Szijjártóm

Ministar Ćorić sastao se s mađarskim ministrom vanjskih poslova i trgovine Péterom Szijjártóm

Zagreb, 07. ožujka 2019. godine - Na poziv mađarskoga ministra vanjskih poslova i trgovine Pétera Szijjárta danas je u Budimpešti održan sastanak na temu mađarskog interesa za realizaciju projekta LNG terminala na otoku Krku, kao i statusa realizacije dvosmjernog protoka plina na interkonekciji s Mađarskom. Uz mađarskog ministra vanjskih poslova i trgovine, na sastanku su sudjelovali ministar zaštite okoliša i energetike dr. sc. Tomislav Ćorić i direktorica LNG Hrvatska d.o.o. dr. sc. Barbara Dorić. Ministar Ćorić izvijestio je svog mađarskog kolegu o Odluci Vlade Republike...


Nabava usluge stručnog nadzora projektiranja i izvođenja radova izgradnje pristana s pomoćnim postrojenjima i priključnim visokotlačnim plinovodom za prihvatni terminal na otoku Krku

Nabava usluge stručnog nadzora projektiranja i izvođenja radova izgradnje pristana s pomoćnim postrojenjima i priključnim visokotlačnim plinovodom za prihvatni terminal na otoku Krku

LNG Hrvatska d.o.o. poziva sve zainteresirane gospodarske subjekte za dostavu ponude u postupku nabave usluge stručnog nadzora projektiranja i izvođenja radova izgradnje pristana s pomoćnim postrojenjima i priključnim visokotlačnim plinovodom za prihvatni terminal na otoku Krku. Za preuzimanje dokumentacije o nabavi i pristup virtualnoj sobi s podacima, pozivaju se zainteresirani gospodarski subjekti da upute zahtjev na e-mail adresu nenad.zivkovic@lng.hr. Rok za predaju Ponuda je 11. ožujka 2019. godine, do 14:00 sati. Više informacija o postupku nadmetanja može se pronaći OVDJE . Aktivnost...


OBAVIJEST O DONOŠENJU KONAČNE INVESTICIJSKE ODLUKE

OBAVIJEST O DONOŠENJU KONAČNE INVESTICIJSKE ODLUKE

Zagreb, 01. veljače 2019. godine – Konačna investicijska odluka o realizaciji projekta plutajućeg terminala za ukapljeni prirodni plin na otoku Krku, donesena je u skladu s planiranim rokovima realizacije terminala za UPP na otoku Krku, 31. siječnja 2019. godine. Konačna investicijska odluka o realizaciji projekta plutajućeg terminala za ukapljeni prirodni plin na otoku Krku donesena je na temelju nekoliko ulaznih parametara, koji između ostalog uključuju rezultate postupka obvezujućeg zakupa kapaciteta kojim se utvrđuje budući prihod projekta, projekciju kapitalnih troškova projekta nakon...


ZATVOREN DRUGI KRUG POSTUPKA OBVEZUJUĆEG ZAKUPA KAPACITETA UPLINJAVANJA UPP-a (OPEN SEASON)

ZATVOREN DRUGI KRUG POSTUPKA OBVEZUJUĆEG ZAKUPA KAPACITETA UPLINJAVANJA UPP-a (OPEN SEASON)

Zagreb, 21. prosinca 2018. godine - Do isteka roka za podnošenje ponuda u drugom krugu postupka ugovaranja obvezujućeg zakupa kapaciteta terminala (Open Season postupak), 20. prosinca 2018. godine, LNG Hrvatska zaprimila je ponude za obvezujući zakup kapaciteta terminala u iznosu od 0,52 milijarde kubika plina. Pored ponuda za obvezujući zakup kapaciteta, pristigle su i uvjetne ponude za neobvezujući zakup kapaciteta u iznosu od 0,3 milijarde kubika plina. Sukladno Pravilima provedbe obvezujuće faze postupka ugovaranja dugoročnih kapaciteta uplinjavanja UPP-a, slijedi analiza ekonomskog testa temeljem...


ZATVOREN JE POSTUPAK NABAVE „Plutajuće jedinice za prihvat, skladištenje i uplinjavanje (FSRU)“

ZATVOREN JE POSTUPAK NABAVE „Plutajuće jedinice za prihvat, skladištenje i uplinjavanje (FSRU)“

Zagreb, 09. studeni 2018. godine - LNG Hrvatska d.o.o. zaprimila je tri ponude u postupku nabave „Plutajuće jedinice za prihvat, skladištenje i uplinjavanje (FSRU) te pružanje usluga upravljanja i održavanja FSRU-a“. Do isteka roka za podnošenje ponuda, 05. listopada 2018. godine u 14 sati, zaprimljene su ponude od sljedećih ponuditelja: Golar Power Limited, Mitsui O.S.K. Lines i Maran Gas Maritime Inc. Nakon pregleda i ocjene ponuda, povjerenstvo za otvaranje, pregled, ocjenu ponuda i odabir najpovoljnijeg ponuditelja ocijenilo je da je ponuda društva Golar Power Limited u...


POSTUPAK NABAVE „Projektiranje, nabava i izgradnja pristana s pomoćnim postrojenjima i visokotlačnim priključnim plinovodom za UPP terminal“

POSTUPAK NABAVE „Projektiranje, nabava i izgradnja pristana s pomoćnim postrojenjima i visokotlačnim priključnim plinovodom za UPP terminal“

LNG Hrvatska d.o.o. poziva sve zainteresirane gospodarske subjekte za dostavu ponude u postupku nabave „Projektiranje, nabava i izgradnja pristana s pomoćnim postrojenjima i visokotlačnim priključnim plinovodom za UPP terminal“. Za preuzimanje dokumentacije o nabavi i pristup virtualnoj sobi s podacima, pozivaju se zainteresirani gospodarski subjekti da upute zahtjev na e-mail adresu nenad.zivkovic@lng.hr. Rok za predaju Ponuda je 15. studeni 2018. godine, do 14:00 sati. Više informacija možete pronaći ovdje.   Aktivnost "Projektiranje, nabava i izgradnja pristana s...


PRODUŽEN JE ROK ZA ZATVARANJE DRUGOG KRUGA OBVEZUJUĆEG ZAKUPA KAPACITETA UPLINJAVANJA UPP-a

PRODUŽEN JE ROK ZA ZATVARANJE DRUGOG KRUGA OBVEZUJUĆEG ZAKUPA KAPACITETA UPLINJAVANJA UPP-a

Ovim putem društvo LNG Hrvatska informira sve zainteresirane kompanije da se rok za zatvaranje drugog kruga obvezujućeg zakupa kapaciteta uplinjavanja UPP-a produljuje s 28. rujna 2018. godine na 20. prosinca 2018. godine. S obzirom da je društvo LNG Hrvatska zaprimilo zahtjeve od zainteresiranih korisnika terminala za dodatno produljenje roka za dostavu ponuda, društvo LNG Hrvatska je u koordinaciji s društvima Plinacro i FGSZ uskladilo novi terminski plan za provođenje daljnjeg dijela obvezujuće faze zakupa kapaciteta terminala, a sve s ciljem pozitivnog okončanja postupka obvezujućeg...


PRODUŽEN JE ROK ZA ZATVARANJE DRUGOG KRUGA OBVEZUJUĆEG ZAKUPA KAPACITETA TERMINALA

PRODUŽEN JE ROK ZA ZATVARANJE DRUGOG KRUGA OBVEZUJUĆEG ZAKUPA KAPACITETA TERMINALA

Zagreb, 02. kolovoza 2018. godine - Ovim putem društvo LNG Hrvatska informira zainteresirane kompanije da se rok za zatvaranje drugog kruga obvezujućeg zakupa kapaciteta produljuje. Prvotno planirani rok zatvaranja drugog kruga obvezujućeg zakupa kapaciteta je 03. kolovoza 2018. godine. S obzirom da je društvo LNG Hrvatska zaprimilo zahtjeve od zainteresiranih korisnika terminala za produljenje roka za dostavu ponuda, društvo LNG Hrvatska je u koordinaciji s društvima Plinacro i FGSZ uskladilo novi terminski plan za provođenje daljnjeg dijela obvezujuće faze zakupa kapaciteta...


Pravila korištenja terminala za ukapljeni prirodni plin

Pravila korištenja terminala za ukapljeni prirodni plin

Na temelju članka 93. Zakona o tržištu plina (»Narodne novine« br. 18/18) i Odluke o suglasnosti Hrvatske energetske regulatorne agencije, klasa: 003-07/18-03/07, urbroj: 371-01-18-6 od 21. lipnja 2018. godine Operator terminala za ukapljeni prirodni plin, LNG Hrvatska d.o.o., 2. srpnja 2018. godine donosi Pravila korištenja terminala za ukapljeni prirodni plin. Dokument možete preuzeti na sljedećoj poveznici: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_07_60_1260.html. Neslužbenu verziju na engleskom jeziku možete pronaći OVDJE   Ugovori, te popratni obrasci i...


OTVOREN JE DRUGI KRUG OBVEZUJUĆEG ZAKUPA KAPACITETA

OTVOREN JE DRUGI KRUG OBVEZUJUĆEG ZAKUPA KAPACITETA

Sukladno ranijoj najavi, a nastavno na tržišne okolnosti i zahtjeve od strane potencijalnih korisnika terminala, drugi krug obvezujuće faze Open Season postupka pomaknut je s 24. travnja na 22. lipnja 2018. godine. Ovim putem obavještavamo sve zainteresirane kompanije da je drugi krug službeno otvoren te da je sukladno Pravilima provedbe obvezujuće faze postupka ugovaranja dugoročnih kapaciteta uplinjavanja UPP-a rok za predaju ponuda 03. kolovoza 2018. godine. Nova Pravila provedbe obvezujuće faze postupka ugovaranja dugoročnih kapaciteta uplinjavanja UPP-a s pripadajućim prilozima dostaviti će...


OBAVIJEST O JAVNOM SAVJETOVANJU ZA PRIJEDLOG PRAVILA KORIŠTENJA TERMINALA ZA UKAPLJENI PRIRODNI PLIN

OBAVIJEST O JAVNOM SAVJETOVANJU ZA PRIJEDLOG PRAVILA KORIŠTENJA TERMINALA ZA UKAPLJENI PRIRODNI PLIN

POZIV ZA SUDJELOVANJE U JAVNOM SAVJETOVANJU od 28. svibnja do 12. lipnja 2018. godine   LNG Hrvatska d.o.o., kao operator terminala za UPP obavještava zainteresiranu javnost o početku javnog savjetovanja o Prijedlogu pravila korištenja terminala za ukapljeni prirodni plin. Ovim putem pozivamo energetske subjekte te zainteresiranu i stručnu javnost da dostave svoje primjedbe putem obrasca za primjedbe. Javno savjetovanje otvoreno je od 28. svibnja do 12. lipnja 2018. godine. Nastavno na tržišne okolnosti po pitanju interesa zakupa kapaciteta terminala za UPP od strane...


Doneseno Rješenje o prihvatljivosti FSRU zahvata na okoliš

Doneseno Rješenje o prihvatljivosti FSRU zahvata na okoliš

Na temelju zahtjeva nositelja zahvata, društva LNG Hrvatska, za procjenu utjecaja na okoliš izmjene zahvata prihvatnog terminala za ukapljeni prirodni plin u Općini Omišalj na otoku Krku uvođenjem faze plutajućeg terminala za prihvat, skladištenje i uplinjavanje UPP-a, Ministarstvo zaštite okoliša i energetike donijelo je 11.4.2018. Rješenje da je namjeravani zahvat prihvatljiv za okoliš, uz primjenu zakonom propisanih i Rješenjem utvrđenih mjera zaštite okoliša i uz provedbu programa praćenja stanja okoliša. Rješenje je...


Pravila korištenja terminala za ukapljeni prirodni plin

Pravila korištenja terminala za ukapljeni prirodni plin

Službena verzija Pravila korištenja terminala za ukapljeni prirodni plin je objavljena 12. travnja 2018. godine u Narodnim novinama br. 34/2018. Dokument možete preuzeti na sljedećoj poveznici: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_04_34_667.html . Neslužbenu verziju na engleskom jeziku možete pronaći OVDJE.   Ugovori, te popratni obrasci i zahtjevi:  Ugovor o korištenju terminala - prijedlog Ugovor o zajedničkom korištenju terminala - prijedlog Obrazac dnevne nominacije za usluge prihvata i otpreme UPP-a Obrazac naručivanja pretovara UPP-a Ugovor...


Doneseno Rješenje o prihvaćanju i potvrđivanju Maritimne studije

Doneseno Rješenje o prihvaćanju i potvrđivanju Maritimne studije

Za potrebe društva LNG Hrvatska, Pomorski fakultet u Rijeci izradio je 28. veljače 2018. Maritimnu studiju, (Studiju možete preuzeti ovdje), te je Lučka kapetanija Rijeka 8. ožujka 2018. donijela Rješenje o prihvaćanju Maritimne studije za LNG FSRU Krk (Rješenje možete preuzeti ovdje).


Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću - drugi krug

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću - drugi krug

LNG Hrvatska d.o.o. ovim putem obavještava zainteresiranu i stručnu javnost o početku drugog kruga javne rasprave vezane uz prijedlog Pravila korištenja terminala za ukapljeni prirodni plin te da dostave svoje primjedbe, mišljenja ili očitovanja. Javna rasprava održat će se od 26. 2. do 12. 3. 2018. godine. Uslijed velikog broja izmjena u navedenoj dokumentaciji te brojnih prijedloga i komentara zaprimljenih tijekom održanih radionica i pismenim putem, operator je odlučio održati drugi krug javne rasprave. Prijedlog Pravila korištenja terminala za ukapljeni prirodni plin...


Imenovan Nadzorni odbor društva LNG Hrvatska

Imenovan Nadzorni odbor društva LNG Hrvatska

U petak, 2. veljače 2018. godine, Skupština društva LNG Hrvatska imenovala je Nadzorni odbor tvrtke. Nadzorni odbor sačinjavaju: Kažimir Vrankić, kao predstavnik tvrtke HEP d.d.; Mihovil Anđelinović, kao predstavnik Ministarstva zaštite okoliša i energetike te Luka Balen, kao predstavnik tvrtke Plinacro d.o.o. Nakon Skupštine, održana je konstituirajuća sjednica Nadzornog odbora na kojoj je za predsjednika izabran Kažimir Vrankić.


Goran Frančić, direktor LNG Hrvatska, gostovao u trećem Dnevniku

Goran Frančić, direktor LNG Hrvatska, gostovao u trećem Dnevniku

Gostujući u emisiji Dnevnik 3, povodom potpisanog sporazuma o financiranju izgradnje prve faze projekta, plutajućeg terminala za ukapljeni prirodni plin (LNG) na Krku od strane EU u okviru INSTRUMENTA ZA POVEZIVANJE EUROPE (CEF), direktor tvrtke LNG Hrvatska Goran Frančić potvrdio je kako je ovo najveći dodijeljeni iznos bespovratnih sredstava za razvoj energetskog projekta do dosada, a radi se o iznosu od gotovo trećine novca ukupne vrijednosti projekta. „LNG Hrvatska trenutno provodi nekoliko aktivnosti paralelno - uz aktivnosti projektiranja i ishođenja potrebnih dozvola, provodimo i komercijalnu, ponudu...


EU ulaže u terminal za ukapljeni prirodni plin na otoku Krku

EU ulaže u terminal za ukapljeni prirodni plin na otoku Krku

EU će uložiti 101,4 milijuna eura u izgradnju terminala za ukapljeni prirodni plin (LNG) na Krku. Na današnjem zasjedanju (18.12.2017.) Vijeća ministara energetike te u prisutnosti povjerenika za klimatsku i energetsku politiku Miguela Ariasa Cañetea i ministara energetike Hrvatske i Mađarske potpisan je sporazum o dodjeli bespovratnih sredstava u okviru Instrumenta za povezivanje Europe (CEF). Bespovratnim sredstvima pokrit će se dio ukupnih troškova izgradnje terminala, koji se procjenjuju na 383,6 milijuna eura. Povjerenik Miguel Arias Cañete pozdravio je ulaganje: „Danas...


Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

LNG Hrvatska d.o.o. ovim putem obavještava zainteresiranu i stručnu javnost o početku javne rasprave vezane uz prijedlog Pravila korištenja terminala za ukapljeni prirodni plin te da dostave svoje primjedbe, mišljenja ili očitovanja. Javna rasprava održat će se od 27. 11. do 11. 12. 2017. godine. Prijedlog Pravila korištenja terminala za ukapljeni prirodni plin izrađen je na način da se uzimaju u obzir odredbe svih zakonskih i podzakonskih propisa iz područja plina u Republici Hrvatskoj, ali i odredbe drugih relevantnih propisa. U skladu odredbi Zakona o tržištu plina,...


Održano javno izlaganje Studije utjecaja na okoliš o plutajućem LNG terminalu u Omišlju

Održano javno izlaganje Studije utjecaja na okoliš o plutajućem LNG terminalu u Omišlju

Na središnjem događaju javne rasprave, javnom izlaganju Studije utjecaja na okoliš o plutajućem LNG terminalu u Omišlju održanom 15. studenoga 2017. u sportskoj dvorani Osnovne škole Omišalj lokalna zajednica i zainteresirana javnost pet sati su komentirali i postavljali pitanja. Javna rasprava će trajati do 28. studenoga 2017., do kada građani i druga zainteresirana javnost mogu dati svoje komentare upisom u knjige primjedbi ili dostaviti u pisanom obliku. Na početku javnog izlaganja predstavnici Ekonerga, izrađivači Studije utjecaja na okoliš ukratko su predstavili...


Održane dvije javne tribine o plutajućem LNG terminalu u Omišlju

Održane dvije javne tribine o plutajućem LNG terminalu u Omišlju

S ciljem unapređenja kvalitete informiranja i dijaloga s javnošću u okviru javne rasprave o Studiji o utjecaju na okoliš za plutajući LNG terminal, tvrtka LNG Hrvatska održala je javne tribine u Njivicama i Omišlju. Javno izlaganje Studije održat će se 15. studenoga u Omišlju. Vodeći se principima ekološke demokracije po kojoj se problemi okoliša najbolje rješavaju sudjelovanjem svih građana, uz osiguran pristup informacijama, tvrtka LNG Hrvatska organizirala je dvije javne tribine o plutajućem LNG terminalu, u Njivicama i Omišlju. U organizaciji javnih...


Počinje javna rasprava o plutajućem LNG terminalu na Krku

Počinje javna rasprava o plutajućem LNG terminalu na Krku

Zagreb, 30. listopada 2017. – Danas počinje javna rasprava o Studiji o utjecaju na okoliš za plutajući terminal na otoku Krku. Javna rasprava će trajati do 28. studenoga 2017.   Podloga za javnu raspravu je Studija utjecaja na okoliš u kojoj su na skoro 600 stranica iscrpno obrađeni mogući utjecaji plutajućeg LNG terminala na sve sastavnice okoliša s predloženim mjerama zaštite. Odluku o upućivanju Studije je na javnu raspravu donijelo je stručno povjerenstvo Ministarstva zaštite okoliša i energetike 13. listopada 2017. U radu Povjerenstva aktivno...


Početak postupka javne rasprave o SUO

Početak postupka javne rasprave o SUO

Odluka o upućivanju Studije o utjecaju na okoliš izmjene zahvata prihvatnog terminala za UPP na otoku Krku uvođenjem faze plutajućeg terminala za prihvat, skladištenje i uplinjavanje UPP-a na javnu raspravu U Zagrebu je 10. listopada 2017. održana 2. sjednica Povjerenstva za procjenu utjecaja na okoliš izmjene zahvata prihvatnog terminala za UPP na otoku Krku uvođenjem faze plutajućeg terminala za prihvat, skladištenje i uplinjavanje UPP-a, na kojoj je izrađivač Studije EKONERG d.o.o. prezentirao članovima Povjerenstva i predstavnicima zainteresirane javnosti odgovore na pitanja i...


Procjena utjecaja na okoliš

Procjena utjecaja na okoliš

Održana 1. sjednica Povjerenstva za procjenu utjecaja na okoliš izmjene zahvata prihvatnog terminala za UPP na otoku Krku uvođenjem faze plutajućeg terminala za prihvat, skladištenje i uplinjavanje UPP-a U Omišlju na otoku Krku u petak, 22.09.2017. godine, održana je 1. sjednica Povjerenstva za procjenu utjecaja na okoliš izmjene zahvata prihvatnog terminala za UPP na otoku Krku uvođenjem faze plutajućeg terminala za prihvat, skladištenje i uplinjavanje UPP-a. Izrađivač Studije o utjecaju na okoliš izmjene zahvata prihvatnog terminala za UPP na otoku Krku uvođenjem...


Nabava izvođenja radova

Nabava izvođenja radova

LNG Hrvatska d.o.o. kao promotor projekta izgradnje prihvatnog LNG terminala na otoku Krku poziva sve zainteresirane gospodarske subjekte za dostavu zahtjeva za sudjelovanje u postupku nabave izvođenja radova za prihvatni LNG terminal Krk kao FSRU tehničkog rješenja, a koje se sastoji od projektiranja i izgradnje pristana, priključnog plinovoda i visokotlačnih instalacija s uključivo čistačkom stanicom, vodovoda i odvodnje, pomoćnih postrojenja i objekata. Više informacija možete pronaći ovdje.


Nabava FSRU-a

Nabava FSRU-a

LNG Hrvatska d.o.o. kao promotor projekta izgradnje prihvatnog LNG terminala na otoku Krku poziva sve zainteresirane gospodarske subjekte za dostavu zahtjeva za sudjelovanje u postupku nabave dobara i usluga koji se sastoje od isporuke “Plutajuće jedinice za prihvat, skladištenje i uplinjavanje (“FSRU”)” uz pružanje usluga upravljanja i održavanja FSRU-a, kao dio prihvatnog LNG terminala na otoku Krku, Hrvatska. Više informacija možete pronaći ovdje. Aktivnost "Studije za FSRU rješenje LNG terminala na otoku Krku" je sufinancirana od strane Europske...


Istraživanja podmorskog tla na lokaciji smještaja LNG terminala - Uvala Sepen, Omišalj

Istraživanja podmorskog tla na lokaciji smještaja LNG terminala - Uvala Sepen, Omišalj

U svrhu realizacije projekta prihvatnog LNG terminala koji će biti smješten u Omišlju, obavještavamo vas da će tvrtka Geokon-Zagreb d.d., angažirana od strane tvrtke LNG Hrvatska d.o.o., izvoditi istražne radove podmorskog tla u vremenskom periodu od 16. kolovoza do 25. rujna 2017. godine. Istražne aktivnosti obavljat će se sa šest hrvatskih plovila. Njihov plov i predstojeće aktivnosti prijavljeni su nadležnoj Lučkoj kapetaniji, a za sve istražne radove izdano je odobrenje Ministarstva mora, prometa i infrastrukture. Poligon istražnih radova bit će vidljivo obilježen....


LNG terminal u Hrvatskoj i njegove važnosti za energetsku diverzifikaciju Jugoistočne Europe

LNG terminal u Hrvatskoj i njegove važnosti za energetsku diverzifikaciju Jugoistočne Europe

Poslovno Vijeće Hrvatske i Europske unije, u suradnji s LNG Hrvatska d.o.o., organizira poseban događaj o energetskoj diversifikaciji u Jugoistočnoj Europi pod nazivom „LNG terminal u Hrvatskoj i njegove važnosti za energetsku diverzifikaciju Jugoistočne Europe”. Ovaj poseban događaj će se održati u srijedu, 12. srpnja 2017. u 11:00 sati u Europskom parlamentu, Rue Wiertz 60, 1047 Bruxelles, soba A5E3. Ovo je prva rasprava koju će voditi istaknuti stručnjaci EU, Vlada i predstavnici Europske komisije, poslovni čelnici i članovi Europskog parlamenta zainteresirani za tržište plina...


Open Season update

Open Season update

Update information on 16.06.2017 – Regarding the development of the Open Season procedure LNG Croatia is planning to start a Market consultation as the first step of the Open Season Binding Phase procedure. It is envisaged that the Open Season Binding Phase will be performed in three stages:       1st stage: Market consultation;       2nd stage: Preliminary Open Season;       3rd stage: Final Open Season. More information on the Open Season can be found here.  


Započete aktivnosti implementacije plutajućeg LNG terminala

Započete aktivnosti implementacije plutajućeg LNG terminala

U sklopu izrade projektne i dozvolbene dokumentacije za izgradnju plutajućeg LNG terminala Krk i konzalting usluge za ishođenje potrebnih dozvola i suglasnosti, a koje je 50% sufinancirano od strane EU, dana 28.3.2017. potpisan je ugovor o pružanju usluga te je održan inicijalni sastanak gdje su započete slijedeće aktivnosti: Izrada Studije utjecaja na okoliš za FSRU i ishođenje rješenja od strane Ministarstva Izrada FEED-a (Front-End-Engineering-Design) za plutajući terminal Izrada Idejnog projekta plutajućeg LNG terminala i priključnog plinovoda


Dodjela bespovratnih sredstava EU za studije i radove

Dodjela bespovratnih sredstava EU za studije i radove

LNG Hrvatska d.o.o. podnijela je 08.11.2016. zahtjev na natječaj CEF-Energy-2016-2 za dodjelu bespovratnih sredstava putem kojeg je zatraženo sufinanciranje studija i radova za implementaciju plutajućeg LNG terminala. Koordinacijski odbor CEF-a 17.02.2017. dao je pozitivno mišljenje o daljnjem sufinanciranju projekta izgradnje LNG terminala na otoku Krku. Odobreno je sufinanciranje studija u iznosu od 747.000,00 € (50% od ukupnih troškova)  i radova u iznosu od 101.400.000,00 € (27,92% od ukupnih troškova), što čini ukupni iznos od 102.147.000,00 € odobrenih...


Obavijest o provedbi javnih konzultacija

Obavijest o provedbi javnih konzultacija

LNG Hrvatska d.o.o. kao promotor projekta LNG terminala na otoku Krku temeljem uredbe (EU) br. 347/2013 Europskog parlamenta i Vijeća, čl. 9, točka 4, poziva sve zainteresirane dionike na javne konzultacije vezano za razvoj projekta LNG terminala Krk. Javne konzultacije održati će se 2.9.2016. sa početkom u 17:00 sati u vijećnici Općine Omišalj, Prikešte 13, 51513 Omišalj. Više informacija može se pronaći ovdje.


Zaključak Vlade RH o ubrzanju procesa izgradnje LNG terminala

Zaključak Vlade RH o ubrzanju procesa izgradnje LNG terminala

Vlada Republike Hrvatske je na 27. sjednici održanoj 8. lipnja 2016. donijela zaključak o ubrzavanju aktivnosti na realizaciji projekta izgradnje LNG terminala na otoku Krku, a kao nositelj realizacije cijelog projekta određena je tvrtka LNG Hrvatska d.o.o. LNG Hrvatska d.o.o.  je i do sada obavljala pripremne aktivnosti te je ujedno i promotor projekta pri Europskoj Uniji. Ubrzavanje procesa pripreme podrazumijeva ubrzanje ishođenja dozvola i ostalih potrebnih administrativnih akata od strane državnih institucija i tijela, a isto je i određeno Zakonom o strateškim investicijskim projektima Republike...


Završena terenska i laboratorijska ispitivanja i studije te priprema izvješća

Završena terenska i laboratorijska ispitivanja i studije te priprema izvješća

LNG Hrvatska d.o.o. provela je istražne radove prema zahtjevima norme HRN EN 1473:2008 i posebnim uvjetima od javnopravnih tijela na prostoru LNG terminala Krk i istražne radove za vanjske instalacije LNG terminala Krk. Ovi istražni radovi predstavljaju ključan korak u daljnjem razvoju projekta od zajedničkog interesa, te pružaju podatke potrebne za projektiranje temelja za planiranu infrastrukturu LNG terminala. Završetkom studija stečeni su potrebni preduvjeti za završetak projektne dokumentacije tj. Glavnog projekta, a lokacija je povoljna za izgradnju LNG terminala. Aktivnost...


Konferencija o upotrebi LNG-a

Konferencija o upotrebi LNG-a

Konferencija o upotrebi LNG-a kao goriva za brodove u organizaciji GAINN projekata Fundación Valenciaport održala je 16. ožujka 2016. konferenciju "LNG kao brodsko gorivo: Trenutak istine", u prostorijama Lučke uprave u Valenciji, kao dio GAINN projekata gdje sudjeluje i LNG Hrvatska i koji su sufinancirani od strane Connecting Europe Facility (CEF) programa Europske komisije. Više informacija možete pronaći na linku.


Završen poziv za ulagače

Završen poziv za ulagače

Tvrtka LNG Hrvatska d.o.o. zaključila je javni poziv za ulaganje u tvrtku LNG Hrvatska d.o.o. Industrijski ulagači svoju ponudu mogli su dostaviti zaključno s 30.11.2015., a financijski ulagači do 31.12.2015. do 12.00 sati. Slijedom navedenog, tvrtka je zaprimila ukupno 7 ponuda ulagača, od toga 4 ponude industrijskih ulagača i 3 ponude financijskih ulagača. Može se istaknuti kako se radi o svjetski priznatim imenima u području plinskog i financijskog biznisa. Nakon isteka roka za dostavu ponuda slijedi postupak evaluacije i ocjene ponuda od strane pravnih i financijskih savjetnika i stručnih eksperata. Cijeli...


Projekt od zajedničkog interesa

Projekt od zajedničkog interesa

Europska komisija je 18. studenog 2015. godine usvojila popis od 195 ključnih energetskih infrastrukturnih projekata, a koji također uključuje LNG terminal na otoku Krku. Ovi projekti će pomoći u ostvarivanju energetskih i klimatskih ciljeva Europe i čine temelje energetske strategije EU. Novi popis projekata je ažurirani popis PCI projekata koji su bili usvojeni u listopadu 2013. Projekti - poznati kao projekti od zajedničkog interesa (PCI) - će omogućiti postupno jačanje Energetske zajednice integrirajući tržišta energije u Europi, diverzifikacijom izvora energije i prometnih pravaca. Jedan od...


Lokacijska dozvola

Lokacijska dozvola

Tvrtka LNG Hrvatska d.o.o. je sa danom 10.9.2015. dobila pravomoćnu lokacijsku dozvolu za zahvat „Prihvatni terminal za ukapljeni prirodni plin na otoku Krku“ na području općine Omišalj, u Primorsko-goranskoj županiji. Lokacijska dozvola je upravni akt izdan na temelju Zakona o prostornom uređenju u skladu s dokumentima prostornog uređenja i posebnim propisima na temelju kojih se provodi svaki zahvat u prostoru. Lokacijska dozvola predstavlja ključan dokument u izradi projekta te služi kao temelj za izradu glavnog projekta.


Strateški investicijski projekt

Strateški investicijski projekt

Projekt pod nazivom LNG terminal (izgradnja prihvatnog terminala za ukapljeni prirodni plin na otoku Krku) na sjednici Vlade Republike Hrvatske od 16.7.2015. proglašen je strateškim investicijskim projektom od važnosti za Republiku Hrvatsku. Zakonom o strateškim investicijskim projektima omogućuje se da svi službeni postupci postaju žurni i imaju najviši prioritet, te je pojednostavljena i ubrzana procedura ishođenja dokumentacije i dozvola za potrebe realizacije projekta.


Odobrena bespovratna EU sredstva

Odobrena bespovratna EU sredstva

LNG Hrvatska d.o.o. podnijela je zahtjev za dodjelu bespovratnih sredstava na natječaj CEF Transport 2014 (GAINN4MOS). Ovaj dio GAINN4MOS odnosi se na izradu studije budućeg LNG pilot bunkering postrojenja u Rijeci koja mora biti u skladu s Direktivom 2014/94/EU o rasporedu infrastrukture alternativnih goriva, a koji se financira iz kohezijskog fonda. Sredstva dodijeljena tvrtki LNG Hrvatska d.o.o. iznose 1,307,725.00 €, što predstavlja 85% ukupnih troškova. Više informacija o projektu GAINN4MOS može se naći pod linkom. Koordinacijski odbor CEF-a dao je 14. srpnja 2015. pozitivno...


Europska Strategija Energetske Sigurnosti

Europska Strategija Energetske Sigurnosti

Projekt LNG terminal u Republici Hrvatskoj uvršten je na listu Europske Strategije Energetske Sigurnosti. Ova strategija predstavlja čvrstu strategiju koja promiče otpornost na kratkoročne poremećaje opskrbe energije te dugoročno smanjuje ovisnost o drugim energentima, postojećim dobavljačima energenata i postojećim energetskim pravcima. Projekt je uvršten na listu Europske Strategije Energetske Sigurnosti kao jedan od ključnih projekata s posebnim naglaskom na doprinos u područjima sigurnosti opskrbe te diversifikacije opskrbnih pravaca u regiji.    


Studija utjecaja na okoliš

Studija utjecaja na okoliš

Studija utjecaja na okoliš je stručna podloga izrađena za potrebe postupka procjene utjecaja zahvata na okoliš i sadrži sve potrebne podatke, dokumentaciju, analize, obrazloženja i opise u tekstualnom i grafičkom obliku, te prijedlog mjera zaštite okoliša i program praćenja stanja okoliša. Javna rasprava o Studiji utjecaja na okoliš zahvata – Uvozni terminal na otoku Krku održala se u vremenu od 16. siječnja 2014. do 14. veljače 2014. U tom vremenskom periodu javnosti je omogućen uvid u studiju te sudjelovanje kroz prijedloge, komentare i primjedbe. LNG terminal na...Ova web stranica koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. Saznajte više ovdje.