Natječaji - FSRU

ZATVOREN JE POSTUPAK NABAVE „Plutajuće jedinice za prihvat, skladištenje i uplinjavanje (FSRU)“

Zagreb, 09. studeni 2018. godine - LNG Hrvatska d.o.o. zaprimila je tri ponude u postupku nabave „Plutajuće jedinice za prihvat, skladištenje i uplinjavanje (FSRU) te pružanje usluga upravljanja i održavanja FSRU-a“. Do isteka roka za podnošenje ponuda, 05. listopada 2018. godine u 14 sati, zaprimljene su ponude od sljedećih ponuditelja: Golar Power Limited, Mitsui O.S.K. Lines i Maran Gas Maritime Inc.

Nakon pregleda i ocjene ponuda, povjerenstvo za otvaranje, pregled, ocjenu ponuda i odabir najpovoljnijeg ponuditelja ocijenilo je da je ponuda društva Golar Power Limited u potpunosti u skladu s uvjetima iz dokumentacije za nadmetanje te je prema kriteriju odabira ekonomski najpovoljnije ponude najbolje rangirana ponuda s najvećim ostvarenim brojem bodova. 

U skladu s gore navedenim, društvo LNG Hrvatska d.o.o. donijelo je Odluku o odabiru ekonomski najpovoljnije ponude.

Golar Power Limited ponudio je novu konverziju postojećeg LNG tankera u FSRU brod u vrijednosti od 159,6 milijuna EUR. Riječ je o LNG tankeru koji je proizveden 2005. godine i koji plovi pod imenom „Golar Viking“. U trenutku isporuke brod će na lokaciju LNG terminala biti dopremljen iz brodogradilišta kao nova konverzija FSRU broda u skladu s najvišim tehničkim standardima i standardima zaštite okoliša i prirode.

Ovisno o rezultatima postupka obvezujućeg zakupa kapaciteta terminala (Open Season postupak) koji se zatvara 20. prosinca 2018. godine te donošenju pozitivne investicijske odluke, predviđeno vrijeme isporuke FSRU broda je u razdoblju od 30. rujna 2020. do 30. listopada 2020., a kako bi LNG terminal postao operativan 01. siječnja 2021. godine.

Odabrani FSRU brod spremničkog je kapaciteta 140.000 m3, s nominalnom kapacitetom regasifikacije UPP-a od 300.000 m3 prirodnog plina/satno, što na godišnjem nivou daje kapacitet od 2,6 milijardi m3 plina, a koji je u skladu s tehničkim kapacitetom plinskog transportnog sustava Republike Hrvatske.

Ponuđeno tehničko rješenje regasifikacije UPP-a (pretvorbe prirodnog plina iz tekućeg u plinovito stanje) radit će u otvorenom sustavu na način da prilikom zahvaćanja i ispuštanja morske vode neće koristiti elektroklorinaciju (izdvajanje klora iz mora) za potrebe sprječavanja obraštanja sustava kroz koji prolazi morska voda, već će raditi na principu mehaničkog čišćenja cjelokupnog sustava u sklopu redovnog godišnjeg održavanja FSRU broda.

Iako se sukladno tehničkim standardima prilikom rada takvih sustava koristi elektroklorinacija bez negativnih utjecaja na okoliš, LNG Hrvatska je s ciljem uvažavanja stava lokalne zajednice o neprihvaćanju upotrebe klora iz morske vode prilikom procesa regasifikacije UPP-a, dodatno bodovala rješenja koja omogućuju mehaničko čišćenje sustava od obraštaja koji nastaje u sustavu prilikom prolaska morske vode.

Po isteku roka za prigovor na donesenu odluku o odabiru ekonomski najpovoljnije ponude, a koji završava 15. studenog 2018. godine, pristupit će se sklapanju ugovora o isporuci FSRU broda i ugovora o upravljanju i održavanju FSRU broda. Navedeni ugovori nisu obvezujući te isti stupaju na snagu ovisno o rezultatima postupka obvezujućeg zakupa kapaciteta (Open Season postupak) koji se zatvara 20. prosinca 2018. godine i donošenju pozitivne investicijske odluke po završetku Open Season postupka.

 

 

Aktivnost "Studije za FSRU rješenje LNG terminala na otoku Krku" je sufinancirana od strane Europske Unije putem Instrumenta za povezivanje Europe (Connecting Europe Facility - CEF).

Ova web stranica koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. Saznajte više ovdje.