LNG terminal Krk – plinsko središte Srednje i Jugoistočne Europe

LNG Hrvatska d.o.o. je tvrtka odgovorna za razvoj projekta LNG terminala na otoku Krku. Predloženi projekt će obuhvatiti izgradnju i upravljanje infrastrukturom potrebnom za primanje, skladištenje, pretakanje i uplinjavanje ukapljenog prirodnog plina (LNG). Projekt ima za cilj osigurati energetske potrebe i povećati sigurnost opskrbe putem novog opskrbnog pravca prirodnog plina za zemlje Srednje i Jugoistočne Europe.

 

Pročitajte više

Novosti

Započete aktivnosti implementacije plutajućeg LNG terminala

Započete aktivnosti implementacije plutajućeg LNG terminala

U sklopu izrade projektne i dozvolbene dokumentacije za izgradnju plutajućeg LNG terminala Krk i konzalting usluge za ishođenje potrebnih dozvola i suglasnosti, a koje je 50% sufinancirano od strane EU, dana 28.3.2017. potpisan je ugovor o pružanju usluga te je održan inicijalni sastanak gdje su započete slijedeće aktivnosti: Izrada Studije utjecaja na okoliš za FSRU i ishođenje rješenja od strane Ministarstva Izrada FEED-a (Front-End-Engineering-Design) za plutajući...

Pročitajte više
Dodjela bespovratnih sredstava EU za studije i radove

Dodjela bespovratnih sredstava EU za studije i radove

LNG Hrvatska d.o.o. podnijela je 08.11.2016. zahtjev na natječaj CEF-Energy-2016-2 za dodjelu bespovratnih sredstava putem kojeg je zatraženo sufinanciranje studija i radova za implementaciju plutajućeg LNG terminala. Koordinacijski odbor CEF-a 17.02.2017. dao je pozitivno mišljenje o daljnjem sufinanciranju projekta izgradnje LNG terminala na otoku Krku. Odobreno je sufinanciranje studija u iznosu od 747.000,00 € (50% od ukupnih troškova)  i radova u iznosu od 101.400.000,00 € (27,92% od ukupnih troškova), što čini ukupni iznos od...

Pročitajte više
Poziv za nadmetanje

Poziv za nadmetanje

Naručitelj poziva sve zainteresirane gospodarske subjekte na podnošenje ponuda u postupku nabave usluge izrade projektne i dozvolbene dokumentacije za izgradnju PLUTAJUĆEG LNG terminala Krk i konzalting usluge za ishođenje potrebnih dozvola i suglasnosti. Dana 28.10.2016. Naručitelj objavljuje PRODULJENJE ROKA ZA DOSTAVU PONUDA. Novi rok za dostavu ponuda je 22.11.2016. g. do 10:00 sati.

Pročitajte više
Obavijest o provedbi javnih konzultacija

Obavijest o provedbi javnih konzultacija

LNG Hrvatska d.o.o. kao promotor projekta LNG terminala na otoku Krku temeljem uredbe (EU) br. 347/2013 Europskog parlamenta i Vijeća, čl. 9, točka 4, poziva sve zainteresirane dionike na javne konzultacije vezano za razvoj projekta LNG terminala Krk. Javne konzultacije održati će se 2.9.2016. sa početkom u 17:00 sati u vijećnici Općine Omišalj, Prikešte 13, 51513 Omišalj. Više informacija može se pronaći ovdje.

Pročitajte više
Zaključak Vlade RH o ubrzanju procesa izgradnje LNG terminala

Zaključak Vlade RH o ubrzanju procesa izgradnje LNG terminala

Vlada Republike Hrvatske je na 27. sjednici održanoj 8. lipnja 2016. donijela zaključak o ubrzavanju aktivnosti na realizaciji projekta izgradnje LNG terminala na otoku Krku, a kao nositelj realizacije cijelog projekta određena je tvrtka LNG Hrvatska d.o.o. LNG Hrvatska d.o.o.  je i do sada obavljala pripremne aktivnosti te je ujedno i promotor projekta pri Europskoj Uniji. Ubrzavanje procesa pripreme podrazumijeva ubrzanje ishođenja dozvola i ostalih potrebnih administrativnih akata od strane državnih institucija i tijela, a isto je i određeno Zakonom o strateškim...

Pročitajte više